โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830009
ชื่อโครงการ : พฤติกรรมและการเสริมกำลังอาคารที่ใช้ผนังอิฐก่อและอาคารที่ไม่มีการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
  Seismic Behavior and Retrofitting of RC Frames with Infilled Walls and Non-Engineered Buildings
หัวหน้าโครงการ : สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ทีมวิจัย :
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วิโรจน์ บุญญภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติภูมิ รอดสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : นำประเด็นปัญหาในทางวิศวกรรมที่พบเห็นจากแผ่นดินไหว แม่ลาวมาศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และ ศึกษาอาคารความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวและแนวทางปรับปรุง อาคารที่ไม่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นอาคารกลุ่มใหญ่มากที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th