โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840053
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์องค์ความรู้การคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็ก
 
หัวหน้าโครงการ : เรณู สุขารมณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เรณู สุขารมณ์
หัวหน้าโครงการ
นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรัมพร โห้ลำยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติมา โห้ลำยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมลชนก ขำสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองทางสังคมเด็ก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

2) เพื่อรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก โดยมุ่งศึกษาในกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบาง มุ่งเน้นหาคำตอบถึงระบบการคุ้มครองเด็กที่เหมาะสม

3) เพื่อให้ได้ช่องว่างการวิจัย (Research gap) และช่องว่างทางนโยบาย (Policy gap) ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมเด็ก

สถิติการเปิดชม : 368 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 66 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th