โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58D0001
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาเพื่อจัดทำร่างโครงสร้างองค์กร และศึกษาแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ถ่านหิน ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
  A Study Project to Prepare a Draft for Coal Organization Structures and Code of Practices for Sustainable Coal Utilization in Thailand
หัวหน้าโครงการ : บุญรอด สัจจกุลนุกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ
หัวหน้าโครงการ
อภิชิต เทอดโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรทัย ชัยสินบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัญญ์ ปิยะศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัฒนะ รักความสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศมณ ศุภมิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรภา คำสำโรง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดำรงค์ บัวยอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิญญา พัวพัฒนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.พ. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้รูปแบบโครงสร้างองค์กรรับผิดชอบและกระบวนการทำงานขององค์กรกำกับดูแล พัฒนาและ ส่งเสริม การใช้ถ่านหิน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ไทยตามแนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐแนวใหม่

2. เพื่อศึกษา รวบรวม ข้อมูลและเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินการในกิจกรรมของอุตสาหกรรมต่างๆที่มี การใช้ถ่านหินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในต่างประเทศ (เช่น ประเทศจีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เป็น ต้น) และนำเสนอตัวอย่างหลักปฏิบัติที่ดีของการประกอบกิจการถ่านหินในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ

สถิติการเปิดชม : 885 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 128 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th