โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58D0002
ชื่อโครงการ : การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน
  Literature review of fast growing species planting for establishment of road map of research on fast growing species planting for energy
หัวหน้าโครงการ : มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
หัวหน้าโครงการ
รุ่งเรือง พูลศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิติ กันตังกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มี.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำการรวบรวมข้อมูล เอกสารงานวิจัย จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการปลูกไม้โตเร็วและพืชโตเร็ว เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานภาพของการปลูกไม้โตเร็วและพืชโตเร็วในปัจจุบัน

2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแผนที่นำทางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาไม้โตเร็วหรือพืชโตเร็วเพื่อพลังงานในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,999 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 558 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th