โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910001
ชื่อโครงการ : การกระจายอำนาจ และคอร์รัปชั่น: กรณีศึกษาการเผาป่าในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
  Decentralization and Corruption: the case study of wildfire in Sumatra, Indonesia
หัวหน้าโครงการ : พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
หัวหน้าโครงการ
ภูมิ มูลศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาต้นเหตุของการเผาป่าในเขตหมู่เกาะสุมาตราที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องว่ามีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของระบบการกระจายอำนาจการเมืองการปกครองและการทุจริตคอร์รัปชั่นในเขตพื้นที่หมู่เกาะรอบนอกของอินโดนีเซียคล้ายกับกรณีปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆหรือไม่ อย่างไร

2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการเผาป่าในในเขตหมู่เกาะสุมาตรา

3. เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ต่อการแก้ปัญหาการเผาป่าในเขตหมู่เกาะสุมาตรา

4. เพื่อศึกษาข้อตกลงและกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิเช่น กรอบความร่วมมืออาเซียนเพื่อแก้ปัญหาการเผาป่า และหมอกควันจากการเผาป่าอันเกิดจากหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

สถิติการเปิดชม : 549 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th