โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910056
ชื่อโครงการ : การใช้พื้นที่สาธารณะในการพัฒนาชุมชนของประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษาบทบาทของสถานีริมทาง หรือ Roadside Station เป็นต้นแบบของการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
 
หัวหน้าโครงการ : เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
ทีมวิจัย :
เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของสถานีริมทางของประเทศญี่ปุ่น ในด้านการเป็นพื้นที่สาธารณะในบทบาทด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

2.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ทำให้บทบาทของการเป็นพื้นที่สาธารณะของสถานีริมทางของประเทศญี่ปุ่นชัดเจนขึ้น

3.เพื่อศึกษาบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมสถานีริมทาง และการทำงานร่วมกับภาคประชาชนในการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

4.เพื่อศึกษาสถานีริมทางของประเทศไทย โดยการสุ่มตัวอย่างศึกษา และเปรียบเทียบสถานีริมทางของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อสามารถให้คำชี้แนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการสถานีริมทางของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th