โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920031
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของกรดไขมันสายยาวปานกลางจากพริกต่อระดับไขมันในเลือดและระดับออกซิเดชันของตับในหนูที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-Co reductase ในหลอดทดลอง
  Activities of medium chain fatty acids from Capsicum frutescens L. on blood lipid and oxidative stress of liver in hypercholesterolemic rats and HMG-Co reductase inhibition in vitro
หัวหน้าโครงการ : วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
ทีมวิจัย :
วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วรวรรณ กิจผาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวรรณ ธีระวรพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉริยา ไศละสูต
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.ระดับไขมันในพลาสมา ทั้งในการป้องกันการเพิ่มและการลดระดับไขมันที่สูงในหนูแรทที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง

2. การเกิด lipid peroxidation และ anti-oxidant enzyme activities ของตับในหนูแรทที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง

3. การทำงานของตับและไตในหนูแรทที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง

4. ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา (histopathology) ของผนังหลอดเลือด เยื่อบุกระเพาะอาหาร และตับในหนูแรทที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง

5. การยับยั้งเอนซัยม์ HMG-CoA reductase ในหลอดทดลอง

สถิติการเปิดชม : 401 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 50 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th