โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920036
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบปลูกพืชอย่างแม่นยำในโรงเรือนเพื่อปลูกผักและพรรณไม้น้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
  Development of precision agriculture for vegetable and aquatic plant production in greenhouse with increasing fertilizer use efficiency
หัวหน้าโครงการ : พรหมมาศ คูหากาญจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรหมมาศ คูหากาญจน์
หัวหน้าโครงการ
สมเกียรติ สีสนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิทธิสุนทร นันทกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ (อ๋องสุวรรณ)
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ได้ระบบปลูกพืชและการจัดการพืชอย่างแม่นยำในการปลูกพืชในโรงเรือนสำหรับพืชผัก และพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก 2. ได้ระบบการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทะภาพไม่มีปุ๋ยเหลือทิ้งจากระบบ 3. ได้ข้อมูลวิธีการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อใช้ในการจัดการระบบปลูกพืชอื่นๆได้อย่างถูกต้อง 4.เพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ปลอดภัยเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถิติการเปิดชม : 424 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th