โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920038
ชื่อโครงการ : การประเมินความเสี่ยง Streptococcus suis ในผลิตภัณฑ์สุกร
  Risk assessment of Streptococcus suis in pork products
หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
สมภพ ฉัตราภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาทิชา วงศ์คำมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรศักดิ์ ชักนำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไฉไล คูวัฒนานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรฉัตร ตั้งสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประวิทย์ ชุมเกษียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. การเฝ้าระวัง Streptococcus suis ในผลิตภัณฑ์สุกรระดับค้าปลีกในจังหวัดที่มีความร่วมมือและมีรายงานการติดเชื้อ Streptococcus suis (retail surveillance)

2. การเฝ้าระวัง Streptococcus suis ในผลิตภัณฑ์สุกรจากระดับฟาร์ม ระดับโรงเชือดถึงระดับค้าปลีกในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (food chain surveillance)

3. การวิเคราะห์การดื้อยาต้านจุลชีพของ Streptococcus suis ที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์สุกร (Antimicrobial resistance status : AMR)

4. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการสัมผัส Streptococcus suis จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุกร (probability of exposure)

5. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยจาก Streptococcus suis ที่ได้รับ (probability of illness)

6. การประเมินความเจ็บป่วยหรือความเสี่ยงของ Streptococcus suis จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุกร (risk assessment)

สถิติการเปิดชม : 341 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 31 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th