โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920045
ชื่อโครงการ : สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก
  Ethephon Residues in ‘Monthong’ Durians and the Alternative Ripening Methods for Export
หัวหน้าโครงการ : พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
หัวหน้าโครงการ
เจริญ ขุนพรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพิน อ่อนศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้สารเอทีฟอนและปริมาณสารตกค้างในผลทุเรียนจากการใช้สารดังกล่าวในสภาพจำลองการส่งออกจริงในปัจจุบัน

2) เพื่อให้ทราบอัตราการสลายตัวและปริมาณสารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุต่างกันทั้งในสภาพจำลองการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกสู่ประเทศจีนทางเรือ

3) เพื่อให้ได้ทางเลือกในการบ่มผลทุเรียนที่มีวัยต่างกัน ให้สุกมีคุณภาพ และมีปริมาณสารเอทีฟอนตกค้างไม่เกินพิกัดที่มาตรฐานกำหนด 2 mg/kg สำหรับตลาดจีนและฮ่องกง

สถิติการเปิดชม : 854 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 96 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th