โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940042
ชื่อโครงการ : แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม
  Mobilization of the Multi-lateral Cooperation to Improve Educational Quality of Small-Size Schools in Nakhon Pathom Province
หัวหน้าโครงการ : สุมิตร สุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุมิตร สุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทัศน์ ฝักเจริญผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
บรรจบ ภิรมย์คำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทรัตน์ เครืออินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุลธิดา นุกูลธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระศักดิ์ สร้อยคีรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ที่จะทำให้การขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการสำรวจชุมชน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่มีศักยภาพความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานแบบร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

2.เพื่อพัฒนาโครงการ โครงงานหรือกิจกรรมสำหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีตามแผนปฏิบัติงานในปีที่ 1 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก

3.เพื่อสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 661 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (110 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th