โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940044
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
  The Anti-Trafficking in Persons according to Thai Law through a Comparative Analysis with Foreign Laws
หัวหน้าโครงการ : นัยนา เกิดวิชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นัยนา เกิดวิชัย
หัวหน้าโครงการ
สุทธวรรณ สุพรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิพร โกวิท
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัชชกร แสงทองดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนิกา แสงทองดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย สุกใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปัญหาการบังคับใช้และจุดอ่อนข้อบกพร่องของกฎหมาย 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา เมียนมาร์ มาเลเซีย เวียดนามและเกาหลีใต้ รวมทั้งประสบการณ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศดังกล่าว 3. เพื่อศึกษาทางเลือกหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ ระเบียบและกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 1,120 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (45 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th