โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59A0010
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม
  Development of Information Center and Research Network in Northern Region to Drive Socially-Engaged Research and Scholarship
หัวหน้าโครงการ : อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
หัวหน้าโครงการ
ถาวร อ่อนประไพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราพร กุลสาริน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล/ความรู้ระดับภูมิภาค และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลให้กับผู้ใช้ในระดับต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

2.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยและการเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ ผู้รู้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงการวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์วิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

3.เพื่อพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการประยุกต์ใช้ให้กับผู้ใช้ในระดับภูมิภาคในภาคเหนือตอนบน

4.เพื่อใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนา “โจทย์วิจัยเชิงพื้นที่” ที่มีช่องว่างความรู้ (Research gap) ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ดีขึ้น

สถิติการเปิดชม : 461 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th