โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59D0002
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
  Feasibility Study on Cleaning Technologies for PV Arrays
หัวหน้าโครงการ : ธีรยุทธ์ เจนวิทยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีรยุทธ์ เจนวิทยา
หัวหน้าโครงการ
รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปณิตา จิตยุทธการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐนกกร เจนวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัณฑูร บัณฑูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรวุฒิ    ช่วงโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรพจน์ อังกสิทธื์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกชัย เป็งวัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันดี อ่อนเรียบร้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมพร เวียงมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กานดา บุญโสธรสถิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 4 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินผลกระทบของฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่อสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การยึดเกาะของฝุ่นหรือสิ่งสกปรกและกลไกการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

3. ประเมินความเป็นไปได้และแนวทางของอุตสาหกรรมหรือเครื่องจักรกลทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

สถิติการเปิดชม : 657 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th