โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59D0003
ชื่อโครงการ : การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
  Hydrogen sulfide removal from biogas by leonardite and red clay adsorbent
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ อัศวสุขี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาทิตย์ อัศวสุขี
หัวหน้าโครงการ
ตะวัน สุขน้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
คันธพจน์ ศรีสถิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเข้าใจคุณลักษณะ และสมบัติในการเป็นตัวดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ของลีโอนาร์ไดต์และดินแดง

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ

3. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์กับกระบวนการอื่นๆ

4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพที่ผลิตขึ้นในชุมชน และศึกษาต้นทุนการดำเนินการ

สถิติการเปิดชม : 2,002 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 228 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th