โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59D0007
ชื่อโครงการ : การศึกษาสถานภาพและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ
  Study of Status and Problems on the Management of the Energy Tax Fund in Local Communities Surrounding Chana Electric Power Plant
หัวหน้าโครงการ : นฤมล พฤกษา
ทีมวิจัย :
นฤมล พฤกษา
หัวหน้าโครงการ
มานพ ประทุมทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศักดิ์ เส็นดาโอ๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาแว มะแส
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตติ มงคลชัยอรัญญา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง

2 เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ปัญหา และข้อจำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของประชาชน ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

สถิติการเปิดชม : 194 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th