โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59D0009
ชื่อโครงการ : การศึกษาโซ่คุณค่าของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อค้นหาส่วนที่สามารถ ผลิตได้ในประเทศอย่างคุ้มค่า
  The Identification of Competitive Parts for Investment in Wind Turbine Value Chains
หัวหน้าโครงการ : บัลลังก์ เนียมมณี
ทีมวิจัย :
บัลลังก์ เนียมมณี
หัวหน้าโครงการ
จรัมพร หรรษมนตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปภัศร ชัยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนัญญา วสุศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินและวิเคราะห์โซ่คุณค่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้านกังหันลมผลิตไฟฟ้า

2. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้านกังหันลมผลิตไฟฟ้าสำหรับกังหันลมขนาดกลางและขนาดใหญ่

3. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคมจากการสนับสนุนอุตสาหกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

4. เพื่อหาแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นฐษนการผลิตส่วนประกอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับกังหันลมขนาดกลางและขนาดใหญ่

สถิติการเปิดชม : 762 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 72 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th