โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010023
ชื่อโครงการ : การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย
 
หัวหน้าโครงการ : เทพฤทธิ์ มณีกุล
ทีมวิจัย :
เทพฤทธิ์ มณีกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 24 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่โดยทั่วไปและในฐานะที่เป็นแหล่งประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในมุมมองจีนที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ของจีน

2. เพื่อศึกษาความสนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความมั่นคงทางการท่องเที่ยวและอาชีพเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวของคนไทยในสถานการณ์การเข้ามาทำธุรกิจของนักลงทุน ผู้ประกอบการจีนในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

4. เพื่อนำข้อมูลงานวิจัยผลกระทบจากท้องถิ่นมาเสนอนโยบายและแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้มีความรู้เท่าทันกระแสอิทธิพลจีนในประเด็นธุรกิจการท่องเที่ยวสถิติการเปิดชม : 1,103 ครั้ง
ชุดโครงการ : อิทธิพลจีนกับผลกระทบด้านความมั่นคงทางการท่องเที่ยวและทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของไทย (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th