โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6010025
ชื่อโครงการ : Ceasefire Assemblages and the Asian Highway : Infrastructure Development, Public Controversy and Practices of Transparency in the Mae Sot-Myawaddy Special Economic Zone (SEZ)
 
หัวหน้าโครงการ : Robert A. Farnan
ทีมวิจัย :
Robert A. Farnan
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : (1) To evaluate how civil society groups and local communities engage with the information produced in association with the Asian Highway and its associated infrastructures – such as environmental and social impact assessments (IAs), press releases and logistical reports.

(2) To assess the social, environmental, and economic implications of the highway and associated infrastructures and the public controversies these have generated.

(3) To unpack the relationship between practices of transparency and public controversy unfolding within the Mae Sot-Myawaddy SEZ.

(4) To inform policy analysis for the improvement of SEZ governance, with specific suggestions regarding practices of transparency and the further development of infrastructure projects along the Asian Highway.

สถิติการเปิดชม : 105 ครั้ง
ชุดโครงการ : เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในบริบทของการบูรณาการทางพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประชาคมอาเซียน: การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐ ตลาด และชุมชน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th