โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6020021
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers
  Development of Small Scale Sweet Corn Farmers To be the Smart Farmers
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา นิตยาจาร
ทีมวิจัย :
เจษฎา นิตยาจาร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมในพื้นที่ฟารม์ขนาดเล็ก ที่มีสามารถผลิตได้โดยมี ความแม่นยำ(Precision) ความสามารถในการผลิตซ้ำ(Repeatability) ความสามารถผลิตของเกษตรกรทุกๆราย(Reproducibility) ทั้งในเรื่อง การจัดการและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ และเวลาที่ต้อง ให้มากขึ้น และกระบวนการผลิตต้องนำไปใช้ปฎิบัติได้จริงในสภาวะแวดล้อมเป้าหมายที่หลากหลาย พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติ

2. การเพิ่มความรู้พื้นฐาน เครื่องมือช่วยคิดและจับวัดต่างๆที่จำเป็น ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนร่วมอื่นๆ เพื่อให้มีศักยภาพให้สามารถทำการปรับปุรงอย่างต่อเนื่องให้ได้กระบวนการผลิตที่ดีกว่าตลอดเวลา เพื่อให้เกิดแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุด(best practices) และความยั่งยืน(sustainable)

สถิติการเปิดชม : 1,033 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 349 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th