โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030004
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่2)
  Policy Research Center on Green Economy (2nd year)
หัวหน้าโครงการ : ชยันต์ ตันติวัสดาการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสีเขียวทั้งในระดับนานาชาติและของไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่

2) ศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย โดยจะเน้นที่มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การทดลอง เพื่อการสร้างการผลิตและการบริโภคสีเขียว รวมทั้งการทำหน้าที่คัดกรองและให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้กับทาง สกว.

3) เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอบรมและสัมมนาต่อสาธารณะ

4) เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียวระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทางนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 937 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 185 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th