โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6030006
ชื่อโครงการ : การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ชนบทไทย เพื่อผลิตเป็นพลังงานชีวมวลนำธาตุอาหารมาหมุนเวียนใช้ใหม่และการควบคุมมลภาวะของน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์
  Valorisation of agricultural wastes in the Thai rural economy for bioenergy production, nutrient recycling and water pollution control in aquaculture
หัวหน้าโครงการ : สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. การมีส่วนร่วมกันของสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในการพบปะพูดคุย การทำงานในภาคสนาม และการวางแผนผลลัพธ์จากโครงการวิจัย

2. เพื่อผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิแตกต่างกันที่ประเทศไทย และสหราชอาณาจักร

3. เพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพเคมีของถ่านชีวภาพ และประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหาร โลหะหนักและ สารอินทรีย์ปนเปื้อน

4. เพื่อนำร่องการใช้ถ่านชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีในสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่

สถิติการเปิดชม : 716 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th