โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0053
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา
  Development of Senior Tourism in a Lanna Civilization Zone
หัวหน้าโครงการ : อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
ทีมวิจัย :
ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
หัวหน้าโครงการย่อย
กรวรรณ สังขกร
หัวหน้าโครงการย่อย
อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
หัวหน้าโครงการ
ณรงค์ ศิขิรัมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สามารถ สุวรรณรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดารัตน์ อุทธารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราวิทย์ ญาณจินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิมลบุญ จีระผานุกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
ที่ปรึกษา
อำไพ ไชยพิจิตร
ที่ปรึกษา
มนตรี ปิยากูล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพัฒนาบริการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา

3. เพื่อศึกษาและจัดทำเว็บเซอร์วิสเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา

4. เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรมล้านนา

5. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่อารยธรรม
สถิติการเปิดชม : 449 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 247 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th