โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0202
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : วราวุธ ชินทรเดชา
ทีมวิจัย :
วราวุธ ชินทรเดชา
หัวหน้าโครงการ
ปริรักษ์ กิจรุ่งโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแคมเปญและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกพื้นที่/จังหวัดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

5. เพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มเป้าหมายต่อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสถิติการเปิดชม : 292 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (183 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 89 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th