โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110003
ชื่อโครงการ : จับตามหาอำนาจสหรัฐอเมริกา : นโยบายต่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง สังคมและสิทธิมนุษยชน
 
หัวหน้าโครงการ : กฤษณา ไวสำรวจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤษณา ไวสำรวจ
หัวหน้าโครงการ
รังสรรค์ สุคำภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญามน อินหว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย

2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินนโยบายสมัยรัฐบาล โดโนลด์ ทรัมป์ ที่มีต่อประเทศไทยเกี่ยวกับความมั่นคง

3) เพื่อวิเคราะห์การจัดวางจุดยืนของไทยในบริบทอาเซียนต่อนโยบายด้านความมั่นคง สิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา และเสนอแนะยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อรองรับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

สถิติการเปิดชม : 900 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ Asia Pacific จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 369 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th