โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120017
ชื่อโครงการ : ระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำสำหรับการจัดการแบบแม่นยำต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก
  Drip Irrigation and Fertigation Systems for Precision Management of Oil Palm Main–Nursery Seedling.
หัวหน้าโครงการ : จักรัตน์ อโณทัย
ทีมวิจัย :
จักรัตน์ อโณทัย
หัวหน้าโครงการ
ธนัญชนก ไชยรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประกิจ ทองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลักในระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางน้ำอย่างแม่นยำกับระบบการจัดการของเกษตรกร

2. เพื่อประเมินต้นทุน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของระบบการจัดการต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลักแบบแม่นยำและของเกษตรกร

สถิติการเปิดชม : 376 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th