โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120055
ชื่อโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อย เส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน
  The Systematic Occupation form Pradu hangdum Native Chicken Raising for Small Scale Farmers ; The Outcome Path of Community Business Model
หัวหน้าโครงการ : ศิริพร กิรติการกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างอาชีพตลอดโซ่อุปทาน ระบบและกลไกการบริหารจัดการ ธุรกิจชุมชนจากไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรรายย่อยโครงการย่อยต่างๆ ภายใต้ชุดโครงการ

2. เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการย่อย เพื่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impacts) ทางเศรษฐกิจ จากระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกรรายย่อย ภายใต้ชุดโครงการ

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสร้างอยู่รอดและความยั่งยืนของต้นแบบธุรกิจชุมชน ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกรรายย่อย

สถิติการเปิดชม : 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 31 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th