โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140028
ชื่อโครงการ : การออกแบบชุดทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์โดยการใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟนผ่านกระบวนการแนวคิดสะเต็มศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : ชาติ ทีฆะ
ทีมวิจัย :
ชาติ ทีฆะ
หัวหน้าโครงการ
รังสันต์ จอมทะรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จารุวรรณ แจ่มกระจ่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์ต้นแบบ โดยการประยุกต์ใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน เป็นเครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการแนวคิด STEM

2.เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์ โดยใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน พร้อมกับผลิต Teacher training package สำหรับทดสอบชุดทดลองกับครู นักศึกษาครูฟิสิกส์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

3.เพื่อทดลองใช้ชุดอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์ โดยใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน กับครู นักศึกษาครูฟิสิกส์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามกระบวนการแนวคิดสะเต็มศึกษา

4.เพื่อประเมินผลโครงการการทดลองใช้ชุดการทดลองฟิสิกส์กลศาสตร์โดยใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการแนวคิดสะเต็มศึกษา

สถิติการเปิดชม : 271 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (110 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th