โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140039
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
หัวหน้าโครงการ : พุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล
ทีมวิจัย :
พุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้การคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก และเยาวชนขององค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลงานด้านเด็กและเยาวชน ประเทศที่เป็นต้นแบบในการคุ้มครองเด็ก และเยาวชน และจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย

2) เพื่อศึกษาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก และเยาวชน

3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อส่งเสริมการทำงานเชิงระบบด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก และเยาวชน และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 155 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th