โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0005
ชื่อโครงการ : ทบทวนสถานภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
  Status Review of the Applications of Blockchain Technology and Cyptocurrency to Electricity Utility Systems
หัวหน้าโครงการ : อดิศร ลีลาสันติธรรม
ทีมวิจัย :
อดิศร ลีลาสันติธรรม
หัวหน้าโครงการ
สุภาภรณ์ เกียรติสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเมธ เนติลัดดานนท์
นักวิจัยที่ปรึกษา
ทวีศักดิ์ สมานชื่น
นักวิจัยที่ปรึกษา
พรรณฤมล เต็มดี
นักวิจัยที่ปรึกษา
ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนสถานภาพและแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลในต่างประเทศและภายในประเทศ

2. เพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นของสถานภาพปัจจุบันของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในประเทศ

3. เพื่อเสนอรูปแบบโมเดลกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในประเทศ

4. เพื่อเสนอแผนงานเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลมาใช้กับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในประเทศในรูปแบบแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

สถิติการเปิดชม : 501 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th