โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0030
ชื่อโครงการ : การบูรณาการเนื้อหาและภาษาและอรรถฐานในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
  Content and Language Integrated Learning (CLIL) and Genre-based approaches to Enhance English and Scientific Knowledge
หัวหน้าโครงการ : บุษบา กนกศิลปธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ CLIL และอรรถฐาน ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยของผู้เรียนในปีการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนข้างต้น ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้อหาสาระวิชา 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนข้างต้น ในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ 4.เพื่อประเมินความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนข้างต้น จากผู้เรียนและผู้สอนเนื้อหาวิชา
สถิติการเปิดชม : 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th