โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0027
ชื่อโครงการ : การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)
  connecting the comunity based tourism from four provinces of thai gulf (Chumporn, Suratthani, naknon si thammarat and patthalung) and five provinces in andaman sea (trang, krabi, phangnga, phuket and ranong)?
หัวหน้าโครงการ : อำนาจ รักษาพล
ทีมวิจัย :
ปรัชญากรณ์ ไชยคช
หัวหน้าโครงการย่อย
กนกวรรณ แก้วอุไทย
หัวหน้าโครงการย่อย
นราวดี บัวขวัญ
หัวหน้าโครงการย่อย
อำนาจ รักษาพล
หัวหน้าโครงการ
สุธิรา ปานแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏยา เสกธีระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วนิดา เพ็ชร์ลมุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพรรณี เขียวชอุ่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงธิดา พัฒโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)

สถิติการเปิดชม : 93 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th