โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0055
ชื่อโครงการ : การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
  The enhancing competitiveness on community identity-based of community enterprise in the TAK-Special Economic Zone
หัวหน้าโครงการ : อดิเรก ฟั่นเขียว
ทีมวิจัย :
อดิเรก ฟั่นเขียว
หัวหน้าโครงการ
ณัฐภาณี บัวดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พุทธรักษ์ เป็งมอย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

2. เพื่อศึกษาแนวทางยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่มีอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับ หรือประสบความสำเร็จในระดับประเทศ

3. เพื่อศึกษาปัจจัยเอื้อ และปัจจัยขัดขวางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

4. เพื่อศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

5. เพื่อศึกษาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

6. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สถิติการเปิดชม : 367 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (145 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 72 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th