โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0060
ชื่อโครงการ : การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561
 
หัวหน้าโครงการ : อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
ทีมวิจัย :
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
หัวหน้าโครงการ
วุฒินันท์ คงทัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพา ปานแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุพร บานชื่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินและคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนในปีงบประมาณ 2562 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. เพื่อติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. และ สกว. ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2560 ที่มีศักยภาพที่จะผลักดันเพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

3. เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านอ้อยและน้ำตาลที่ได้รับทุนสนับสนุนในปี 2561

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

สถิติการเปิดชม : 258 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (120 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th