โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0068
ชื่อโครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้จากอ้อยโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : ประกิต สุขใย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
หัวหน้าโครงการย่อย
มังกร โรจน์ประภากร
หัวหน้าโครงการย่อย
ประกิต สุขใย
หัวหน้าโครงการ
ภคมน จิตประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการนำชานอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ผลิต

2. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยในการเป็นวัตถุดิบในการผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส และแนวทางในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

3. ศึกษาการผลิตนาโนเซรัมสำหรับหน้าที่มีสารออกฤทธิ์เป็นสารประกอบฟีนอลและอนุภาคนาโนของลิกนินจากชานอ้อย และการประยุกต์ใช้ด้านเวชสำอาง

4. ศึกษากระบวนการสำหรับผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพและศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวรวบรวมและทำบริสุทธิ์ของไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์

5. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเอทานอลจากกากน้ำตาลด้วยยีสต์ โดยศึกษาผลของไอออนโลหะที่มีผลต่อประสิทธิภาพการหมักเอทานอลและศึกษาประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลที่มีการปนเปื้อนของโลหะไอออน

สถิติการเปิดชม : 141 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (120 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th