โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0080
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
  A method to improve the value base in agriculture logistics for regional motivation in Kanchanaburi
หัวหน้าโครงการ : ปกรณ์ ประจวบวัน
ทีมวิจัย :
ปกรณ์ ประจวบวัน
หัวหน้าโครงการ
วรรณภรณ์ สง่ากชกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณฑา วงศ์มณีโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อตินุช แซ่จิว
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญรัตน์ เผดิมรอด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทาน สถานการณ์และความต้องการเพื่อการสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตร (Value based) ของการผลิตแตงเมล่อนในเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

2.เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตตามการสร้างสรรค์ความต้องการ (Demand Creation) ของแตงเมล่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Ecosystems) ของแตงเมล่อนในเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

สถิติการเปิดชม : 121 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th