โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0081
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อจำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสม
  Study of Guideline Solution for Sugarcane Truck Weight Limitation
หัวหน้าโครงการ : ภูวนาท ฟักเกตุ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภูวนาท ฟักเกตุ
หัวหน้าโครงการ
บุญทรัพย์ พานิชการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัชนี ปฎิทัศน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ชัย อยู่แก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อรวบรวมและศึกษาพิกัดน้ำหนักบรรทุกอ้อยสำหรับรถบรรทุกในประเทศไทยและตามมาตรฐานสากล

2.เพื่อศึกษาวิเคราะห์พิกัดน้ำหนักบรรทุกอ้อยที่เหมาะสมสำหรับรถบรรทุกทุกประเภทในประเทศไทย โดยพิจารณาทั้งทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านเศรษฐศาสตร์ และระบบโลจิสติกส์

3.เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกที่เหมาะสม ในมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

4.เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะข้อจำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

สถิติการเปิดชม : 161 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th