โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0083
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 1
  Logistics System Analysis for the Development of Border Town within the Immediate Vicinity of Phudoo International Point of Entry, Phase I
หัวหน้าโครงการ : กุลภา โสรัตน์
ทีมวิจัย :
บุญทรัพย์ พานิชการ
หัวหน้าโครงการย่อย
วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ
หัวหน้าโครงการย่อย
กุลภา โสรัตน์
หัวหน้าโครงการ
ปรีดา พิชยาพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิศาชล ไทยทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัชนี ปฎิทัศน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองชายแดน ตามกรอบความยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

2.เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

สถิติการเปิดชม : 422 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 146 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th