โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0088
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบนพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  Sustainable Highland Community-Based Personnel Potential Development at Galyani Vadhana District, Chiang Mai and Mae Fah Luang District, Chiang Rai
หัวหน้าโครงการ : ดวงพร อ่อนหวาน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จรัญยา แดงน้อย
หัวหน้าโครงการย่อย
สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
ดวงพร อ่อนหวาน
หัวหน้าโครงการ
นินนาท อ่อนหวาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรพงศ์ ผูกภู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักพัฒนาและแกนนำรวมถึงสมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นผู้นำการพัฒนาในการเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง

2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถเสริมสร้างการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง

3. เพื่อบูรณาการแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 120 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th