โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0092
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา
  Experiential Tourism Development on Lanna Local Plant Based Gastronomy
หัวหน้าโครงการ : กาญจนา สมมิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณัฐพล เนียมแก้ว
หัวหน้าโครงการย่อย
นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
หัวหน้าโครงการย่อย
กาญจนา สมมิตร
หัวหน้าโครงการ
ธนดล อามาตพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันท์นภัส สุจิมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพงษ์ พร้อมมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จจิรา อิ่มอารมณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมพร หาญผจญศึก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อังคณา อินตา
ที่ปรึกษา
ชมชวน บุญระหงษ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบที่เอื้อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ทรัพยากรในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา

3. เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา

สถิติการเปิดชม : 649 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 474 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th