โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210007
ชื่อโครงการ : กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความหลากหลายด้าน เกษตรกรรม กรณีศึกษาเมืองศรีสะเกษ
 
หัวหน้าโครงการ : กนกวรรณ มะโนรมย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกลายเป็นเมืองในพื้นที่ชายแดนกับความหลากหลายของเกษตรกรรม

2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชายแดนกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม

3. เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาและออกแบบเมืองชายแดนในการรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของการเกษตรกรรมและการใช้พื้นที่เมืองและเกษตรกรรม

4. เพื่อนำเสนอแผนและแนวทางการการพัฒนาเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมและการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดน

สถิติการเปิดชม : 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 43 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th