โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210008
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างมูลค่าวัวควายในประเทศไทย: เครือข่ายและตัวแสดงจากชายแดนแม่สอดถึงเชียงราย
 
หัวหน้าโครงการ : เก่งกิจ กิติเรียงลาภ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าวัวควายในฐานะสินค้าข้ามแดนจากเมียนมาผ่านประเทศไทยไปสู่จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประเทศไทยที่เปลี่ยนวัวควายในฐานะที่เป็นสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายในบริเวณชายแดนแม่สอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน

2 เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่าย ตัวแสดง และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างมูลค่าให้แก่การค้าวัวควายข้ามแดน

3 เพื่อสร้างตัวแบบของการค้าชายแดนที่มีลักษณะยืดหยุ่นมากกว่าการค้าในตลาดปกติ โดยคาดหวังว่าจะสามารถนำตัวแบบที่ได้จากงานศึกษาการค้าวัวควายข้ามแดนดังกล่าวมาใช้พัฒนาความสามารถของเครือข่ายและตัวแสดงภายในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์การเปิดการค้าวัวควายระหว่างเมียนมาและจีน

สถิติการเปิดชม : 294 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th