โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240004
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนรวม
 
หัวหน้าโครงการ : ชนิศา ตันติเฉลิม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสังเคราะห์ตัวบ่งชี้สำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ

2) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือที่ใช้ในปัจจุบัน และปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ และ อุปสรรคในโรงเรียนกรณีศึกษาต้นแบบในการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (best practice) ในประเทศไทย

3) เพื่อพัฒนาชุดแนวทางการดำเนินงาน (guidelines) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนเรียนรวม

4) เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอต้นแบบระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนเรียนรวมจากการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบ และการพัฒนาชุดแนวทางการดำเนินงาน

สถิติการเปิดชม : 403 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (110 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th