โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0032
ชื่อโครงการ : การศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกยางพาราของเกษตรกรรายย่อยจากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบผสมผสาน
  The Study of Pararubber Farming System Development Changing from Monoculture to Integrated Farming for Smallholder Rubber Farms
หัวหน้าโครงการ : วรรณดี สุทธินรากร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบทเรียนแห่งความสำเร็จของเกษตรกรรายย่อย ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวสู่พืชระบบผสมผสาน

2. เพื่อศึกษาบทเรียนแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการการผลิตที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรรายย่อยผู้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวสู่การปลูกพืชในระบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกยางพาราที่ยังคงปลูกพืชในระบบเชิงเดี่ยว

4. เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการปลูกยางพาราแบบผสมผสาน

สถิติการเปิดชม : 391 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th