โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0038
ชื่อโครงการ : ผลการปรับปรุงความต้านทานการหมองของเงินผสม 950 ด้วยอินเดียม เยอร์มาเนียม และแกลเลียม
  The effect of anti-tarnishing improvement on 950 silver alloy with Indium Germanium and Gallium
หัวหน้าโครงการ : เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลของโลหะเงินผสมอินเดียม เยอร์มาเนียมและแกลเลียมต่อสมบัติทางกล ความต้านทานการหมองและโครงสร้างจุลภาคของเงินผสมในระดับอุตสาหกรรม

2. เพื่อหาปริมาณอินเดียม เยอร์มาเนียมและแกลเลียม ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มความต้านทานการหมองโดยไม่เกิดผลเสียเนื่องจากหล่อ

3. เพื่อศึกษาคุณภาพผิวตัวเรือนเครื่องประดับเงินที่ผสมอัลลอยที่ผลิตขึ้น (สีผิวสะท้อน และ ความต้านทานการหมอง)

4. เพื่อนำกระบวนการและเทคนิคการผลิตอัลลอยเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการ

สถิติการเปิดชม : 289 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th