โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0050
ชื่อโครงการ : การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการกาแฟด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการแบบองค์รวมในชุมชนดอยช้าง
  Potential Enhancement for Coffee Entrepreneur by High Value-added Product Development and Holistic Management in Doi Chang Community
หัวหน้าโครงการ : วัสสนัย วรรธนัจฉริยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการธุรกิจกาแฟดอยช้างเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม

2.2 พัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตเมล็ดกาแฟแบบแห้งให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง ลดการปนเปื้อนเชื้อราและจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการและมีต้นทุนต่ำโดยการลดการสูญเสีย

2.3 สกัดสารออกฤทธิ์จากกาแฟและผลเชอรี่และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางในกลุ่มบำรุงผมพร้อมวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงเวชสำอาง และการศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและความพึงพอใจของผู้บริโภค

2.4 พัฒนาแนวทางการค้นหาความสามารถหลักขององค์กร เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ถ่ายทอด ยกระดับให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งต่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สถิติการเปิดชม : 382 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th