โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0084
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากกระบวนการกรองสีน้ำตาลทรายเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นทางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  An application of CaCO3 sludge for base, sub-base and reinforced concrete pavement
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งจากเดิมเป็นวัตถุดิบที่อาจสร้างมลภาวะ และไม่สามารถกำจัดทิ้งได้ เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงขึ้น

2. เพื่อประยุกต์ใช้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากกระบวนการกรองสีน้ำตาลทราย ไปใช้ประโยชน์ร่วมกับวัสดุก่อสร้างอื่น เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ชั้นผิวหน้าทาง ชั้นพื้นทาง และชั้นรองพื้นทางให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. เพื่อการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในงานปรับปรุงพื้นทาง ให้ถนนมีความแข็งแกร่ง และทนทานต่อสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากสภาพการณ์ปัจจุบัน เช่น ปัญหารถบรรทุกเกินน้ำหนัก ปัญหาน้ำท่วมผิวทาง หรือปัญหาภัยแล้ง

สถิติการเปิดชม : 375 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (120 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th