รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0113
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบคอรันดัมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ
  Improvement of detection technique for low-temperature heat treated corundum
หัวหน้าโครงการ : ทัศนรา ศรีปุ้นจั่น
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคเฉพาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบรวมถึงตัวบ่งชี้ของอัญมณีคอรันดัมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ
สถิติการเปิดชม : 41 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400