รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780006
ชื่อโครงการ : การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 deletion
  -
หัวหน้าโครงการ : ศันสนีย์ ไชยโรจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาปฏิกริยาระหว่าง Parasite ligand บนผิวเม็ดเลือดแดงกับ receptor ของเซลล์บุผนังหลอดเลือด

2. เพื่อศึกษาถึงขนาดของโครโมโซม 9 ของ Plasmodium falciparum และทำการ map โครโมโซมเพื่อศึกษาถึงตำแหน่งหรือ existence ของยีนที่เกี่ยวข้องกับ cytoadherence ว่าอ
สถิติการเปิดชม : 1,656 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400