โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA5680034
ชื่อโครงการ : การออกแบบและสังเคราะห์ปรอท และ แคดเมียมฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่เพื่อใช้ในการตรวจวัดในสารละลาย สติปเทตส์ และอุปกรณ์ตรวจวัดขนาดเล็ก
  Design and syntheses of Hg2+-fluorescent chemosensors and Cd2+-fluorescent chemosensors and their utilization in solutions, solid support-strip tests and portable monitoring devices
หัวหน้าโครงการ : นันทนิตย์ วานิชาชีวะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 มิ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. To develop new and simple fluorescent chemosensors using inexpensive starting materials and with reduced synthetic efforts,

2. To develop new fluorescent chemosensors that can provide high sensitivity (low detection limits) and high selectivity for Hg2+ and Cd2+ ions. Detections can be observed by the absorption and fluorescent emission in the visible regions or can easily be detected by the “naked eyes”.

3. To demonstrate the use of these sensors in the solutions,

4. To fabricate the potential sensors on solid supports such as lab on paper, and used as Hg2+-strip test kits, Cd2+-strip test kits and suspension materials.

5. To apply the potential sensors into small optical devices which can be used to monitor Hg2+ or Cd2+ contaminated samples on-site.

6. To utilize the potential sensors to determine the levels of Hg2+and Cd2+ in real samples such as drinking water, contaminated water and rice, and tuna tissue.

สถิติการเปิดชม : 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th